اسلام، خشونت یا صلابت
49 بازدید
ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما
نقش: نویسنده
شابک: 964-514-052-8
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در پژوهش حاضر بر ان است تا رابطه اسلام و خشونت را با مراجعه به منابع اسلامی بررسی کند و حکم انرا بیابد. از اینرو تلاش کرده تا احکام انرا در قران سنت و سیره معصومان (ع) و نظریه های فقهای بزرگ بررسی کند. او به این نتیجه رسیده که خشونت در منابع اسلامی همواره نه به عنوان یک اصل بلکه به مثابه امری دفاعی و بازدارنده تلقی شده است. لذا باید برخی مصداقها و نمونه های تاریخی را استثنایی دانست. مفاهیم اصلی موضوع کلیدواژه ها جنبه های گوناگون خشونت و قلمرو ان و بررسی ایات و روایات جهاد و حدود از مهم ترین سرفصلهای کتاب است.